[MINH HUỆ 21-09-2021]

Những người dân minh bạch chân tướng tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của họ từ khắp mọi miền đất nước kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bạch Ngân, Cam Túc; Hà Nam (2); Nam Sung, Tứ Xuyên (2); Nam Kinh, Giang Tô; nhóm học Pháp ở quận Kiến Nghiệp, Nam Kinh, Giang Tô; Trùng Khánh; Quý Dương, Quý Châu (2); Bắc Kinh;

Cát Lâm: Trường Xuân; Du Thụ, Trường Xuân.

Hà Bắc: Bảo Định; Cao Ấp, Thạch Gia Trang.

Hắc Long Giang: Tôn Ngô, Hắc Hà; Thất Đài Hà.

Sơn Đông: Uy Hải (2); Chiêu Viễn, Yên Đài (2); Trương Điếm, Tri Bác; Tê Hà, Yên Đài.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/明真相世人恭祝师尊中秋好-23条–431434.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share