[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các ngành nghề tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp từ khắp mọi miền đất nước kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hệ thống hóa dầu tỉnh Cam Túc; Hệ thống dệt may tỉnh Cam Túc; Hệ thống dệt may ở Hàm Đan, Hà Bắc; Hệ thống thương mại của thành phố Du Thụ, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (3); Hệ thống thương mại của thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Hệ thống điện lực ở Hắc Long Giang; Hệ thống điện lực ở Đại Lục; Nghề y ở thành phố Lai Dương, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Nhà máy phương tiện giao thông đầu máy xe lửa Đại Liên tỉnh Liêu Ninh; Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc; Hệ thống đường sắt Đạt Châu, Cục Đường sắt Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; nhóm học Pháp ở Cục Lâm nghiệp Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang (2); Ngành công nghiệp nhựa Đại Lục; Hệ thống thuế tỉnh Hà Bắc; Hệ thống thuế thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc.

Mỏ dầu ở: Thắng Lợi, Sơn Đông (6); Thắng Lợi, Đông Doanh, Sơn Đông; Mỏ dầu Thắng Lợi, Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc; Đại Khánh, Hắc Long Giang.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431456.htmlĐăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share