[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Sơn Đông (2); Yên Đài (7); thành phố Nhật Chiếu (1); thành phố Liêu Thành (5); Triều Thành (3); Tri Bác (1); thành phố Tảo Trang (1); Khúc Phụ (1); thành phố Hải Dương (1); Tế Ninh (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431563.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share