[MINH HUỆ 21-09-2021]

Các tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của các tiểu đệ tử Đại Pháp từ khắp mọi miền đất nước kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Huỳnh Dương, Trịnh Châu, Hà Nam; Thâm Quyến, Quảng Đông; Tân Cương; Trường Xuân, Cát Lâm; Đồng Nam, Trùng Khánh; Phúc Châu, Phúc Kiến; Kim Kiều, tân khu Phố Đông, Thượng Hải.

Hắc Long Giang: Cáp Nhĩ Tân; trấn Hoành Đầu Sơn, huyện Hoa Xuyên, Giai Mộc Tư (2).

Vân Nam: Côn Minh; Hồng Tháp, Ngọc Khê.

Sơn Đông: Thái An; Mông Âm, Lâm Nghi; Thanh Đảo; Duy Phường.

Liêu Ninh: Liên Sơn, Hồ Lô Đảo; Thẩm Dương.

Hà Bắc: huyện Ngụy, Hàm Đan; Xích Thành, Trương Gia Khẩu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大法小弟子恭祝师尊中秋好-20条–431458.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share