[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp từ khắp mọi miền đất nước kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hà bắc: Cố Thành, Hành Thủy; Đường Sơn (2); Hàm Đan; Nhiêu Dương, Hành Thủy; Thạch Gia Trang.

Trường Xuân, Cát Lâm (2).

Xích Phong, Nội Mông Cổ.

Thiểm Tây; Tây An, Thiểm Tây (4).

Sơn Đông: Thái An; Vinh Thành; Giao Châu, Thanh Đảo.

Kỳ Đông, Hành Dương, Hồ Nam.

Khai Giang, Đạt Châu, Tứ Xuyên (3).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/教育系统大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431461.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share