[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong các ngành nghề tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Hệ thống Vệ sinh huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (6); hệ thống Thủy lợi thành phố Du Thụ thuộc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; hệ thống đường Sắt Phủ Thuận, Liêu Ninh; hệ thống Ngân hàng Công thương Phủ Thuận, Liêu Ninh; hệ thống Thuế thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc; hệ thống Ngân hàng Thái An, Sơn Đông; hệ thống Sản xuất Dược phẩm thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc; hệ thống Thuế tỉnh Cát Lâm; hệ thống công binh tỉnh Sơn Tây (3); hệ thống hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (2); hệ thống Giao thông Công cộng thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh; hệ thống Cung cấp Điện tỉnh Hà Bắc; hệ thống Nghiên cứu Khoa học thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; hệ thống Xây dựng Nhà ở thành phố Du Thụ thuộc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; hệ thống Vệ sinh thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây; hệ thống Vệ sinh Sơn Đông; hệ thống Điều trị Y tế và Vệ sinh Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; hệ thống Cảnh vệ khu mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông; hệ thống Nông nghiệp; hệ thống Kiểm sát tại Trung Quốc Đại lục.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431475.html


Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share