[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Tây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Sơn Tây (3); Đại Đồng (6); Thái Nguyên (4); Lâm Phần (2); thành phố Tấn Trung (2); Dương Tuyền (4); Bình Lục (1); Hãn Châu (4); thành phố Hoài Nhân (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431564.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share