[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giang Tô tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giang Tô (1); thành phố Nam Kinh (7); thành phố Nam Thông (2); thành phố Vô Tích (1); Thường Châu (1); khu Cao Tân (2); địa khu Dương Châu (1); thành phố Hoài An (2); thành phố cảng Liên Vân (1); Tô Châu (2); Trấn Giang (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431574.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share