[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hà Bắc; Vĩnh Niên, Hàm Đan (3); Túc Ninh, Thương Châu; Sa Hà; Nam Bì, Thương Châu (2); trấn Thắng Phương; huyện Đông Quang, Thương Châu; Hành Thủy (5); Nhâm Khâu, Thương Châu; Thương Châu; Hình Đài (4); Hàm Đan.

Nhóm học Pháp ở: Thâm Châu, Hành Thủy; Phục Hưng, Hàm Đan; Ký Châu, Hành Thủy; huyện Ngô Kiều, Thương Châu; Bình Hương, Hình Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431629.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share