[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hà Bắc; Hình Đài (4); Tương Đô, Hình Đài (2); Tín Đô, Hình Đài (3); Vĩnh Niên, Hàm Đan; Thừa Đức; Cự Lộc, Hình Đài; Ninh Tấn; Vũ Ấp, Hành Thủy; Hàm Đan.

Nhóm học Pháp ở: Hình Đài; Tương Đô, Hình Đài (2); Tín Đô, Hình Đài; Sa Hà, Hình Đài;  Hàm Đan (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431653.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share