[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Ma Thành, Hoàng Cương; Hiếu Cảm (2); Ứng Thành, Hiếu Cảm (5); phường Đông Mã, huyện Ứng Thành, Hiếu Cảm; Vũ Hán (3); Ngành công nghệ cao ở Thung lũng Quang học Vũ Hán, Vũ Hán; Kinh Môn; Tùy Châu; Đơn vị hành chính thành phố Tiềm Giang trực thuộc Trung ương của tỉnh Hồ Bắc; Tương Dương; Vũ Huyệt, Hoàng Cương.

Nhóm học Pháp ở Vũ Hán.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431631.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share