[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hồ Nam (2); Hoài Hóa; Tự Phổ, Hoài Hóa; Thiệu Dương; Ích Dương (3); An Nhân, Sâm Châu; Sâm Châu (4); Vĩnh Hưng (3); Ninh Hương; Tương Hương, Tương Đàm; Tương Đàm; Hoa Dung, Nhạc Dương; Hành Dương; Tương Âm, Nhạc Dương; Nhạc Dương; Chưng Tương, Hành Dương.

Nhóm học Pháp ở: Sâm Châu; Vĩnh Hưng.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖南大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431632.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share