[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Quảng Đông; Châu Hải (3); Ân Bình, Giang Môn; Phổ Ninh, Yết Dương (2); Hưng Ninh, Mai Châu; Sán Đầu (3); Yết Tây, Yết Dương; Thâm Châu (3); Mai Châu; Tiêu Lĩnh, Mai Châu; La Định, Vân Phù; Trung Sơn; Phật Sơn; Triều Châu, Sán Đầu; Mậu Danh; Yết Dương.

Đệ tử Đại Pháp đang công tác ở Huệ Châu, Quảng Đông.

Nhóm học Pháp ở: Châu Hải; Giang Nam, Mai Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431650.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share