[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hắc Long Giang (2); Mẫu Đan Giang; Phú Dụ; Tôn Ngô, Hắc Hà (6); Bột Lợi, Thất Đài Hà (3); Tuy Hóa (2); Hữu Nghị, Song Áp Sơn; Hắc Hà; Song Áp Sơn; Y Xuân; Tuy Dương.

Nhóm học Pháp ở: Tôn Ngô, Hắc Hà; Y Mỹ; Y Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431662.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share