[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong các ngành nghề tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Hệ thống hạng nặng thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây; Ngân hàng thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh (2); sở dầu Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (4); sở dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông (3); sở dầu Ký Đông; sở dầu Trung Nguyên, tỉnh Hà Nam (2); nhóm học Pháp 3 học viên cao tuổi tại sở dầu Trung Nguyên, thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam; địa khu Cô Đông, sở dầu Thắng Lợi; thị trấn Tiên Hà, sở dầu Thắng Lợi; Công ty Liên Thông (China Unicom) Thanh Đảo, Sơn Đông; giới Y tế thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang; nhóm học Pháp các học viên làm khai khẩn nông nghiệp tại Quảng Đông, khu Thiên Hà, thành phố Quảng Châu; Doanh nghiệp Nhà nước tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây; hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (2); Ngân hàng Công thương Trung Quốc; Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc; Tập đoàn Lai Cương tỉnh Sơn Đông; Công ty TNHH Cơ khí Nặng (Sinosteel) Hành Dương thuộc Tập đoàn Thép Trung Quốc tại tỉnh Hồ Nam; nhóm học Pháp tại sở dầu Thắng Lợi, Đông Doanh, Sơn Đông; sở dầu Giang Hán thuộc Tập đoàn Dầu khí Hóa chất Trung Quốc (Sinopec); sở dầu Hoa Bắc; hệ thống khai thác nông nghiệp thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang; nhà máy tại địa khu Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; Nhà máy Dệt huyện Mông Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–431482.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share