[MINH HUỆ 21-09-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

Hà Bắc; thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông; thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (02); Xương Bình, Bắc Kinh; thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô; Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (02); Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Cao Ấp, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Đại lục; đệ tử Đại Pháp 10 tuổi tại Malaysia; thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh; Thiên Tân; một đệ tử Đại Pháp và hai tiểu đệ tử cùng người thân tại Tuyên Hóa, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Ngọc Điền, Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc; quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh; quận Sa Hà Khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大法小弟子恭祝师尊中秋好-21条–431562.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share