[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực nông thôn dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

 

Mi Sơn, tỉnh Sơn Đông; hai mẹ con đệ tử Đại Pháp khu vực nông thôn Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên; một nhóm học Pháp tại quận Xương Bình, thành phố Bắc Kinh; Tân Tân, Phủ Thuận, Liêu Ninh; Đồng Bách, Hà Nam; huyện Tụ Nham, thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh; một đệ tử Đại Pháp và người thân tại huyện Bình Định, thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây; một gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Thuận Nghĩa, Bắc Kinh; Hà Bắc; Thuận Nghĩa, Bắc Kinh; một cặp vợ chồng cùng tu luyện tại Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm; Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm; một nhóm học Pháp tại Hình Đài, tỉnh Hà Bắc; gia đình đệ tử Đại Pháp tại Hưng Thành, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; Đồng Nam, Trùng Khánh; Mãn Thành, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; đệ tử Đại Pháp khu vực nông thôn và công xưởng 6410 huyện Tỉnh Hình, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Củng Nghĩa, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam; quận Trương Điếm, Truy Bác, Sơn Đông; Đức Huệ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; thành phố Công Chủ Lĩnh, Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm; Tây Xương, Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên; một nhóm học Pháp tại Xương Ấp, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; Song Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Xích Thủy, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu; Tân Tập, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hắc Long Giang; một nhóm học Pháp tại Thâm Bắc, Thâm Châu, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại huyện Đào Giang, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam; Hàm Đan, Hà Bắc.

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431546.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share