[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp các ngành nghề dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

 

Ngành Ngân hàng tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh; mỏ dầu Hoa Bắc tỉnh Hà Bắc; hệ thống Đường sắt thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây; ngành Nông nghiệp Bắc Kinh; hệ thống Đường sắt Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; hệ thống Bưu chính toàn quốc; mỏ dầu Trường Khánh quận Cao Lăng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây; một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục; một nhà máy tại thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh; ngành Truyền Thông Đại lục; đệ tử Đại Pháp lĩnh vực nông nghiệp tại Hắc Long Giang; hệ thống Đường sắt Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; công ty Hóa chất và Xăng dầu Trung Quốc; đệ tử Đại Pháp một công xưởng tại Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; ngành Vệ sinh thành phố Du Thụ, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; một đệ tử Đại Pháp và cả gia đình tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây; ngành Công nghiệp tại thành phố Du Thụ, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; công ty Trung Xa Trung Quốc; nhóm học Pháp một công ty tại Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; một nhóm học Pháp ngành Đường sắt tại Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; các nhà máy khai thác dầu tại mỏ dầu Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; đệ tử Đại Pháp tại Hành Thủy, Hà Bắc; một đệ tử Đại Pháp tại Thạch Đảo, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông; ngành sản phẩm Hóa dầu Sơn Đông; ngành Bưu chính Đại lục; nhà máy Cơ giới Tiền Phong thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; ngành Y tại thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc; đệ tử Đại Pháp tại Chư Thành, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431488.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share