[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp các khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

Tân Cương; Vân Nam (02); Cát Lâm; thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam; Trùng Khánh; đệ tử Đại Pháp (4 thế hệ) tại Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh; mỏ dầu Thắng Lợi, Sơn Đông; tỉnh Sơn Đông; thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; Thọ Quang, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; huyện Hội Ninh, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc; đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp; quận Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên; Thường Châu, tỉnh Giang Tô; Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; đệ tử Đại Pháp Hồ Nam, nữ đệ tử bị giam giữ phi pháp tại Trường Sa; Cao An, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/被非法关押的大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431598.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share