[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các ngành nghề dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

Ngành Dệt may thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; ngành Kế toán thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; ngành An ninh thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; hệ thống động cơ Máy bay Bắc Kinh; Mỏ dầu Trung Nguyên; Mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông; ngành Bất động sản thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông; tập đoàn Duyện Quáng tỉnh Sơn Đông (04); hệ thống Thủy lợi, tỉnh Sơn Đông; ngành Thực phẩm tỉnh Liêu Ninh; hai nhà máy Bông vải tại Cửu Giang, tỉnh Giang Tây; công ty Điện lực quốc gia tại thành phố Trùng Khánh; công ty trách nhiệm hữu hạn Bưu chính Trung Quốc; công ty nghiên cứu kỹ thuật khí đốt tại Tây Nam Đại lục; hệ thống Thủy lợi Trung Quốc; Cục Lâm nghiệp Hạc Bắc thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang; mỏ dầu Liêu Hà; Ngành vệ sinh huyện Tân, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Ngân hàng Nông Nghiệp Đại lục; nhà máy in ấn quận Ôn Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Hệ thống đường sắt quận Thành Quan, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc; Hệ thống Lương thực khu vực Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang; mỏ dầu Hà Nam; thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây; một nhóm học Pháp mỏ dầu Liêu Hà; Ngành Hóa thạch văn hóa Sơn Đông; một nhóm học Pháp tại tập đoàn quân trang quân đội Trung Quốc; Hệ thống Đường sắt thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; một nhóm học Pháp tại thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–431609.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share