[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các vùng nông thôn dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ:

Huyện Bình Sơn, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; huyện Tụ Nham, thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh; thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy; huyện Trung Giang, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; một nhóm học Pháp và một nhóm học Pháp của các học viên cao niên vùng nông thôn tại Long Khẩu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; đệ tử Đại Pháp một thôn làng tại Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; đệ tử Đại Pháp một thị trấn t ại quận Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh; một nhóm học Pháp tại quận Trữ Hà, thành phố Thiên Tân; nhóm học Pháp tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại huyện Trì Bình, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; tỉnh Hà Bắc; hai đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Trì Bình, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; khu vực miền núi huyện Bình Sơn, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Lâm Thanh, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; huyện Đại Túc, thành phố Trùng Khánh; quận ngoại thành Giang Tân, thành phố Trùng Khánh; quận Triều Nam, tỉnh Quảng Đông; đệ tử Đại Pháp các thôn làng ở huyện Y Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Bình Sơn, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (02); hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Thiên An, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (02); đệ tử Đại Pháp một thị trấn tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431603.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share