[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tần Hoàng Đảo tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tần Hoàng Đảo (11); huyện Thanh Long (6); khu Hải Cảng (3); khu Sơn Hải Quan (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/秦皇岛大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431587.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share