[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Liên (16); khu Cao Tân Viên (2); khu Cam Tỉnh Tử (3); Trang Hà (1); bãi biển Kim Thạch (1); thành phố Lữ Thuận (1); thành phố Ngõa Phòng Điếm (1); khu Sa Hà Khẩu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431616.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share