[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Kê Tây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Kê Tây (9); địa khu Hổ Lâm Thị (7); khu Kê Quan (1); khu Thành Tử Hà (1); thành phố Mật Sơn (5).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/鸡西大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431599.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share