[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giai Mộc Tư tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giai Mộc Tư (16) ; Giai Nam (2); Kiều Nam (1); địa khu Tây Nam (1); huyện Hoa Nam (1); huyện Thang Nguyên (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431605.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share