[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Lô Đảo tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hồ Lô Đảo (7); địa khu Hóa Công (9); huyện Tuy Trung (2); thành phố Hưng Thành (4); địa khu Thạch Du (3); khu Long Cảng (1); khu Liên Sơn (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/葫芦岛大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431588.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share