[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Cát Lâm tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Cát Lâm (12); khu Xương Ấp (1); khu Long Đàm (3); thành phố Thư Lan (1); khu Thuyền Doanh (1); thành phố Hoa Điện (4); khu Phong Mãn (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431610.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share