[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thiên Hà (4), Đông Hoàn, Lệ Loan (2), Phiên Ngung, nhóm học Pháp ở Thiên Hà, Bạch Vân (3), Hải Châu, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/广州大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431566.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share