[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành Đô (18), nhóm học Pháp ở Thành Đô (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431624.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share