[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (23), nhóm học Pháp ở Cáp Nhĩ Tân (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431645.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share