[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huỳnh Dương (7), nhóm học Pháp ở Huỳnh Dương, một đệ tử Đại Pháp Trịnh Châu bị bức hại phải rời quê hương, Củng Nghĩa, nhóm học Pháp ở Trịnh Châu (4), Tân Mật và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/郑州大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431592.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share