[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trác Châu (3), Khúc Dương, nhóm học Pháp khu Cạnh Tú, nhóm học Pháp ở Bảo Định, huyện Vọng Đô, Cao Bi Điếm, Mãn Thành (3), nhóm học Pháp huyện Bác Dã, huyện Bác Dã, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431606.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share