[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thiết Tây (3), Đại Đông, Tô Gia Đồn, nhóm học Pháp ở Thiết Tây (2), khu Vu Hồng, tiểu tổ giảng chân tướng ở Thẩm Dương, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431576.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share