[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Kiều Tây, huyện Cao Ấp (7), huyện Tỉnh Hình, nhóm học Pháp ở Thạch Gia Trang, khu Tân Hoa (3), nhóm học Pháp ở huyện Thâm Trạch, nhóm học Pháp ở Lộc Tuyền, huyện Vô Cực, tiểu khu Thuỵ Thành, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Thạch Gia Trang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/石家庄大法弟子和家人恭祝师尊中秋好-25条–431635.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share