[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Sơn Đông (3); Đông Xương Phủ, Liêu Thành (2); Uy Hải (2); Lâm Truy, Truy Bác; nhóm học Pháp ở Trì Bình, Liêu Thành; Nhũ Sơn, Uy Hải; nhóm học Pháp ở Nhũ Sơn, Uy Hải; nhóm học Pháp ở Yên Đài; nhóm học Pháp ở Long Khẩu, Yên Đài; Long Khẩu, Yên Đài; nhóm học Pháp ở Bồng Lai, Yên Đài; Lâm Thanh, Liêu Thành (2); huyện Quan, Liêu Thành (2); Đông Doanh; nhóm học Pháp ở Yên Đài; Truy Bác (2); nhóm học Pháp ở Truy Bác (2); Bác Sơn, Truy Bác; Tế Ninh; Trương Điếm, Truy Bác; Lai Dương, Yên Đài; Yên Đài; nhóm học Pháp ở Vinh Thành, Uy Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-31条–431693.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share