[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Định Châu; Khúc Dương; huyện Lễ (3); nhóm học Pháp ở huyện Lễ (2); Cao Bi Điếm (4); Lai Nguyên (3); Bác Dã (2); Lai Thuỷ (2); nhóm học Pháp ở Định Châu; Vọng Đô; Bảo Định (2); Từ Thuỷ; nhóm học Pháp ở huyện Đường; nhóm học Pháp ở Bảo Định.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431420.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share