[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Các tập thể, tiểu tổ học Pháp, các cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo (10); Bình Độ (09); Thành Dương (03); Giao Châu (01); Hoàng Đảo (01); Đông Bộ (01); Tây Hải Ngạn (01) .


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/青岛大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431448.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share