[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư; Hoa Xuyên (5); Phủ Viễn; Phú Cẩm (4); Kiến Tam Giang; nhóm học Pháp ở Phú Cẩm; nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư; Giai Mộc Tư (5); Thang Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431419.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share