[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

An Khâu; Chư Thành (5); Khuê Văn (2); nhóm học Pháp ở Khuê Văn; Duy Phường (6); nhóm học Pháp ở Duy Phường; Cao Mật (2); Xương Nhạc; Xương Ấp; Phường Tử (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431440.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share