[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Mông Âm (11); Lâm Nghi (6); Nghi Nam (3); Lan Sơn; Lâm Thuật; nhóm học Pháp ở Mông Âm (2); Cử Nam (2); Đàm Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/临沂大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431416.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share