[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một tiểu tổ học Pháp ở Đường Sơn (05); Lộ Nam (02); Thuân Hóa (01); Phong Nam (02); Cổ Dã (05); Ngọc Điền (01); Nam Bảo (01); Lộ Bắc (01); Đệ tử ở Đường Sơn (06); Loan Nam (02); Nhất Phiến (01); Nhạc Đình (01); Phong Nhuận (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/唐山大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–431556.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share