[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cao Mật (03); Các đệ tử ở Duy Phường (10); Khuê  Văn (02); Thọ Quang (03); Chư Thành (01); An Khâu (01); Lâm Cù (05); Thanh Châu (01); Hàn Đình (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431583.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share