[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một gia tộc có 10 đệ tử; Các đệ tử ở Trương Gia Khẩu (03); Xích Thành (06); Trác Lộc (03); Cô Nguyên (01); huyện Úy (06); Tuyên Hóa (01); Hoài An (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/张家口大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431568.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share