[MINH HUỆ 21-09-2021]

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Âu Mỹ; Trùng Khánh; Khánh Dương, Cam Túc; Huyện Cao Ấp, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Huyện Lễ, Bảo Định, Hà Bắc; Hắc Long Giang; Đường Sơn, Hà Bắc; Hoàng Cô, Thẩm Dương, Liêu Ninh (04); Mai Hà Khẩu, Thông Hóa, Cát Lâm; Cao Mật, Duy Phường, Sơn Đông; Tân Nam, Thiên Tân; Tri Châu, An Huy; Thâm Quyến, Quảng Đông (02); Trâu Bình, Sơn Đông; Trịnh Châu, Hà Nam (02); Dụ Hoa, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Huyện Tân, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Quảng Châu, Quảng Đông; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Tuy Hóa, Hắc Long Giang; Bắc Kinh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大法小弟子恭祝师尊中秋好-26条–431618.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share