[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hoàn Nhân (12); Các đệ tử ở Bổn Khê (07); Bình Sơn (01); Minh Sơn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/本溪大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431573.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share