[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một tiểu tổ học Pháp ở Triều Dương (03); Hai mẹ con gái ở Triều Dương (02); Các đệ tử ở Kiến Bình (02); Các đệ tử ở Triều Dương (06); Một tiểu tổ học Pháp gồm các học viên cao niên; Lăng Nguyên (04); Mỗ Thôn (01); Bắc Phiếu (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/朝阳市大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431572.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share