[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một tiểu tổ học Pháp ở La Phường (04); Các để tử ở Lang Phường (03); Tam Hà (04); Cố An (02); Thắng Phương (01); Yến Giao (03); Xương Ấp (01); Bá Châu (01); Hương Hà (01); Quảng Dương (01); Vĩnh Thanh (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/廊坊大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431567.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share