[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên (01); Một đệ tử cùng toàn gia (04); Các đệ tử ở Đại Liên (12); Cam Tỉnh Tử (03); Khai Phát (01); Ngõa Phòng Điếm (02); Kim Phổ Tân (01); Một tiểu tổ học Pháp ở Đại Liên (01); Các đệ tử ở khu đường Giải Phóng (01); Inh Hải Loan (01); Hai mẹ con gái là đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431559.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share