[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành giáo dục tại các tỉnh thành và khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Quý Châu; Thẩm Dương, Liêu Ninh (03); Huyện Lai Nguyên, Bảo Định, Hà Bắc (02); Bắc Kinh; Sa Hà, Hà Bắc; Đại học Thanh Hoa; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Huyện Trung Giang, Đức Dương, Tứ Xuyên; Ba Trung, Tứ Xuyên; Hà Bắc; Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Đại Liên, Liêu Ninh; Đại học Sư phạm Hoa Đông; Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc; Huyện Thâm Trạch, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Long Hồ, Sán Đầu, Quảng Đông; Đại học Bắc Kinh; Thiểm Tây

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/教育系统大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431625.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share