[MINH HUỆ 21-09-2021]

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Huyện Y Lan, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Huyện Xích Thành, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc (02); Thanh Đảo, Sơn Đông; Hang Diêu trấn, Long Đàm, Cát Lâm; Hắc Long Giang; Thượng Hải; Duy Phường, Sơn Đông (02); Huyện Thâm Trạch, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Khai Giang, Tứ Xuyên (03); Bảo Kê, Thiểm Tây; Trùng Khánh; Long Khẩu, Yên Đài, Sơn Đông; Trường Xuân, Cát Lâm (02); Huyện Khúc Chu, Hàm Đan, Hà Bắc; Sa Bình Bá, Trùng Khánh; Mỏ dầu Hoa Bắc; Quận Trường An, Thạch Gia Trang, Hà Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大法小弟子恭祝师尊中秋好-22条–431648.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share